Hê parvek tune
Categories
Jêbibe?

Tu ji dil dixwazî vê parvekê jê bibî? Ev kiryar paş venagere.